Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

Ngân Hàng BIDV Tây Đô

Địa chỉ: 28 - 30, Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam
Điện thoại: 0292 3918 902
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 28 - 30, Mậu Thân, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<