Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

BIDV

Địa chỉ: 1215 Lê Duẩn, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, BRVT, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000, Vietnam
Điện thoại: 0254 3825 226
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 1215 Lê Duẩn, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, BRVT, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<