Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

ATM Bank For Investment And Development Of Vietnam (BIDV)- Technical School of Economics

Địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 1, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại: 024 2220 0588
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 1, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 1, Bạc Liêu, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<