Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

ATM BIDV

Địa chỉ: 68 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Thanh Xuân Hà Nội, Vietnam
Điện thoại: 024 2220 0588
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 68 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Thanh Xuân Hà Nội, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<