Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

ATM BIDV

Địa chỉ: 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam
Điện thoại: 028 3824 2044
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<