Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

ATM BIDV -Trung Tâm Thương Mại

Địa chỉ: B42-B44 Lô B, Phường 3, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 5, Bạc Liêu, Vietnam
Điện thoại: 024 2220 0588
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: B42-B44 Lô B, Phường 3, Thị Xã Bạc Liêu, Phường 5, Bạc Liêu, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<