Facebook Google LinkedIn Pinterest Twitter

ATM BIDV - 42 Hai Bà Trưng

Địa chỉ: 42, Đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Điện thoại: 024 2220 0588
Bản đồ chỉ đường tới địa chỉ: 42, Đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

>> Click => Ẩn/hiện bản đồ <<